Екип      Услуги      Контакти   English


ПИРИНКА ВЕСЕЛИНОВА ПЕТРОВА ПИРИНКА ВЕСЕЛИНОВА ПЕТРОВА
Нотариус
 • Родена в град Мездра.
 • През 1986 година завършва 114 Английска Езикова Гимназия, град София.
 • През 1993 година се дипломира в СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Право".
 • Шест години работи като юрисконсулт в банка.
 • От 12.02.2000г. работи като нотариус с район на действие град София.
 • Вписана е в регистъра на нотариалната камара под № 157.
 • Владее английски, италиански и руски език.
МИЛЕНА ПЕТРОВА ГЕРМАНОВА МИЛЕНА ПЕТРОВА ГЕРМАНОВА
Помощник-нотариус
 • Родена в град Видин.
 • Завършва "Нов Български Университет", специалност "Право" през 2000 год.
 • Работи в нотариалната кантора от 2000 год.
 • Помощник-нотариус е от 17.01.2001 год., а от 2009 год. е помощник-нотариус по заместване.
СВЕТЛА ТОДОРОВА ПЕТКОВА

 • Родена в град София.
 • Владее руски език
 • Работи в нотариалната кантора от 2009 година.
МИЛЕНА БИСЕРОВА БАЛКАНДЖИЕВА

 • Родена в град Горна Оряховица
 • През 2008 г. завършва ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Велико Търново
 • През 2012 г. завършва СУ „Св. Климент Охридски” – бакалавър Археология
 • Владее английски език
 • Работи в нотариалната кантора от 2016 г.
ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА

 • Родена в град Свищов
 • Завършила СА „Д. А. Ценов” гр. Свищов – магистър МИО
 • Работи в нотариалната кантора от 2016 г.
2011 © Notarpetrova.com